Web và mạng xã hội

Dù công nghệ nào ra đời, công ty nào ra đời họ cũng cần có 1 website, là bộ mặt, là nơi kết nối mọi người. Hãy nhớ: mạng xã hội chỉ là nơi chia sẽ thông tin tóm lược, website là nơi chứa thông tin chi tiết.