Vỗ thông khí

Vỗ vào 3 vị trí để thông khí
:point_right: Bổ tim bổ khí là đây:
Huyệt Cực Tuyền suối nước chi phối sự lưu thông huyết trong các mạch, ví như dòng chảy của suối, huyệt Xích Trạnh hen suyễn, tức ngực, viêm họng….chưa khó thở, ổn định nhịp tim
:point_right: Dùng bàn tay vỗ vào nách nhịp nhàng đủ lực , nghe từng tiếng vỗ, vỗ vào khủy tay trong, vỗ vào cổ tay trong (mỗi vị trí 2-3 phút)
Từ từ cảm nhận cơ thể