Trào ngược thực quản

Trào ngược thực quản: vắt CHANH :lemon: vào NƯỚC DỪA :palm_tree: tươi. Uống liên tục 1 tuần. Trẻ em uống tốt.