Tổng đài SGC

Hotline của tổng đài SGC: 028.35174010 , 028.38422599 và 028.73006722
Cài đặt Zoiper: vd: 204@112.213.83.44:5060 / password
https://kienthuc.pavietnam.vn/article/Tong-dai-ao/Huong-dan-su-dung-tong-dai-ao/Huong-dan-cai-dat-softphone-tren-smartphone.html

Danh sách nhân viên (số máy nhánh) sử dụng tổng đài:
101: IP phone SGC
102: Việt An
103: Bảo Trân
104: Mai Quyên
105: Khánh Hòa
106: Thiên Hương
107: Văn Chiến

201: IP phone Ali
202: Thùy Linh
203: Hồng Vân
204: Minh Bảo
205: Dinh Phu