Sốt cao, đường mía hà thủ ô

Sốt thì chưa bh phải đầu hàng cứ smarta (nước A)và đmhto 1 cặp là chiến thắng
Chỉ cần có trong nhà và bình tĩnh thực hiện kiên nhẫn và tin tưởng.
Câch xử lý : sốt cao ( thực chứng ) mà chân tay lại lạnh ( giả ) cứ đmhto uống , sốt cao( thực chứng ) chân tay nóng ( thực chứng) vắt thêm chanh đi lỏng nữa thì nhiễm khuẩn đường ruột cứ smarta uống . K cho ăn gì hết chỉ uống đmhto . Nếu sốt cao 39oc thì rượu dấm.nước nóng 3 phần như nhau xoa khắp người như cạo gió, xoa đâu hạ sốt đó , sau lại sốt lại lại xoa cho tới khi khỏi .
Nếu trong nhà có protein plus thì nhớ pha 1 thìa với đmhto thì khỏi nhanh hơn