Ngón chân, bàn chân

CƠ THỂ, CHÂN TAY LẠNH GIÁ
(Hướng dẫn của bạn Trần Nguyên Linh)
Day lần lượt cho tan các hạch thần kinh các vùng sau đây (có thể dùng dầu xoa trước khi day):

  1. Hạch vùng cuống tim đường máu ra (cạnh gốc ngón trỏ CHÂN TRÁI, bên phía ngón út).
  2. Vùng cuống thận nhận và nhả máu cạnh 2 bên gốc ngón giữa CHÂN TRÁI (xem hình).
  3. Hạch vùng Phong lạnh CHÂN TRÁI (xem hình), ai bị day sẽ rất buốt.
  4. Hạch 2 bên sống lưng từ giữa lưng hai bên huyệt Chí dương (ngang mỏm vai) lên đến cổ.
  5. Hạch 2 bên vùng Trường cường (Vùng xương cùng cụt).
    LƯU Ý: Việc day hạch thần kinh có tác dụng hỗ trợ đối với những người đang ăn uống sinh hoạt bình thường mà cơ thể, chân tay lạnh giá; phương pháp này không thay cho việc cung cấp dinh dưỡng cho cơ thể được.