Nước tro của cây vừng (mè);nước kiềm

Nước kiềm
Trước đây tôi nghe nói lấy nước tro của cây vừng để nấu cơm với pha trà có td điều chỉnh huyết áp, nên vẫn thường xin cây vừng mỗi khi thấy có người thu hoạch, thường thì dân người ta bỏ đi chứ không biết dùng làm gì, nay tự nhiên nổi hứng mang giấy quỳ ra thử thì ôi chao độ PH lên tới 13-14 trời ơi! nước kiềm đây chứ đâu, tôi vẫn lấy nước tro này nấu cơm thì cơm có vẻ soăn hơn, màu vàng nhẹ chứ cũng chả ảnh hưởng tới chất lượng hay mùi vị của cơm, cho một chút vào nước uống thì có vị hơi khác một chút nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì cả vẫn ngon. Trộm nghĩ tại sao ta không dùng nước tro cây vừng này thay thế nước kiềm mà chúng ta đang tìm kiếm nhỉ. Xin các cao nhân về THỰC DƯỡNG, CHỮA LÀNH, 4T… vào cho ý kiến với ạ