Nước muối điện phân HTA ( ông Khải)

Cách dùng: lấy 50ml nước HTA pha với 200ml nước lọc ấm nhỏ mũi, xúc miệng khò họng thật kỹ. Uống vài ngụm nuốt từ từ, 1 ngày làm 3-5 lần.

Ra đường nên pha HTA nhúng khẩu trang vào dung dịch vừa pha làm ẩm khẩu trang trước khi đeo

Làm vậy là an tâm phòng và xử lý dịch nhé cà nhà
Lưu ý pha tới đâu dùng hết tới đó ko để dùng lại