Hiện diện trực tuyến của bạn sẽ không hoàn chỉnh nếu thiếu một tên miền .com

https://ictnews.vn/kinh-doanh/doanh-nghiep/hien-dien-truc-tuyen-cua-ban-se-khong-hoan-chinh-neu-thieu-mot-ten-mien-com-174698.ict