Cách truy cập gmail tại Trung Quốc

https://www.travelchinacheaper.com/how-to-access-gmail-in-china

Em gửi link này cho k/h tham khảo được không anh Bảo?