Bị táo bón

Bị Bón nên ăn:
1- Thơm, khóm. 2- Xoài. 3- Bưởi- Cam- Quít . - Ăn luôn xác chứ không uống nước Ép.