Bệnh phổi

Tất cả các căn bệnh về PHỔI bao gồm cả LAO và UT PHỔI, TRẮNG PHỔI: Mỗi ngày 100g cây THUỐC DÒI + NƯỚC DỪA TƯƠI thêm chút mật ong nếu có. Xay ra uống 4 tuần rồi đi kiểm tra cho bs hết hồn chơi. Bs sẽ hỏi phép màu nào làm bạn hết bệnh :relieved: