Bạch hầu

Phòng ngừa hỗ trợ điều trị Bạch hầu
1.Bài thuốc đơn giản
_ lá chanh ta 30 g
_ lá tre 30 g
Không có lá tre có thể thay bằng lá vối
_ muối ăn 3 g
Tươi càng tốt, đun cùng lấy nước ngậm lâu rùi uống .
Lười uống thì coi như nước xúc miệng hàng ngày
2.Bài thuốc nam dễ kiếm
_ rễ cỏ xước ( ngưu tất nam) 20 g
_ cam thảo đất 20 g
_ bạc hà 15 g
_ kinh giới 20 g
_ diếp cá 15 g
_ lá mơ 20 g
_ vỏ quả chanh ta
( bỏ hạt , nước quả chanh ) 01 cái
Đun uống thay nước trong ngày
3.Bài thuốc cổ phương
Huyền sinh bạch bối thang
_ huyền sâm 15 g
_ sinh địa 12 g
_ bạch thược 12 g
_ bối mẫu 6 g
_ đan bì ( bỏ lõi )9 g
_ mạch môn ( bỏ lõi ) 3 g
_ cam thảo ( bắc )3 g
_ bạc hà 2 g
Sắc uống là một thang uống trong ngày
Hiệu quả bài thuốc từ 1 đến 3
PTA 2024